Wednesday, 24 July 2013

Laura and ... and her CMENA 8M

Laura and ... and her Cmena 8M... more soon.

Laura... z Jej Cmeną 8M... Więcej zdjęć z Laurencją wkrótce.

Laura - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.
Laura - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.