Monday, 1 July 2013

Red flowers... by accident

Lokalizacja: Koszutka, Katowice, Polska
Chcąc zrobić zdjęcie kwiatów ukucnąłęm. Nagle straciłem równowagę i upadając wcisnąłem spust. Myślałem że straciłem jeden wkład... ale oto co wyszło.


I wanted to take a picture of red flowers. I crouched down but I lost my balance. When I fell down I pressed the trigger. I thought I had lost one image... but here's what came out.
Red flowers - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.
Red flowers - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.