Thursday, 26 September 2013

Carla sketches architecture in Chiado

Lokalizacja: Mártires, Portugalia
Sometimes I like to draw out pictures from the "drawer". Today, three pictures of Carla who sketches architecture in Chiado, Lisbon. April 2008.

Czasami lubię wyciągnąć kilka zdjęć z przysłowiowej "szuflady". Dzisiaj trzy zdjęcia, które lubię bardzo... szkicująca Carla w dzielnicy Chiado w Lizbonie. Kwiecień 2008.

Carla sketches architecture in Chiado - Copyright © 2008 Marcin Michalak Photography.
Carla sketches architecture in Chiado - Copyright © 2008 Marcin Michalak Photography.

Carla sketches architecture in Chiado - Copyright © 2008 Marcin Michalak Photography.
Carla sketches architecture in Chiado - Copyright © 2008 Marcin Michalak Photography.

Carla sketches architecture in Chiado - Copyright © 2008 Marcin Michalak Photography.
Carla sketches architecture in Chiado - Copyright © 2008 Marcin Michalak Photography.