Thursday, 12 September 2013

Multiple Exposure on Lomo Konstruktor

Lokalizacja: Katowice, Polska

Lomo released quite interesting camera... for Do-It-Yourself... Of course I had to buy... Here you have efects of multiple exponsure

Lomo jakiś czas temu wypuściło ciekawy aparat to samodzielnego składnia. Oczywiście musiałem kupić. Dziś więc efekty wielokrotnej ekspozycji na tym właśnie aparacie.


Lomo Konstruktor: http://microsites.lomography.com/konstruktor/

Multiple Exposure on Lomo Konstruktor - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.
Multiple Exposure on Lomo Konstruktor - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.

Multiple Exposure on Lomo Konstruktor - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.
Multiple Exposure on Lomo Konstruktor - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.

Multiple Exposure on Lomo Konstruktor - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.
Multiple Exposure on Lomo Konstruktor - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.

Multiple Exposure on Lomo Konstruktor - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.
Multiple Exposure on Lomo Konstruktor - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.
Multiple Exposure on Lomo Konstruktor - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.
Multiple Exposure on Lomo Konstruktor - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.