Monday, 7 October 2013

Experiments with multi exposure

Lokalizacja: Katowice, Polska
I like multiple exposure... so today a few experiments with that and with Majka ;)

Jakoś tak ostatnio lubię wielokrotną ekspozycję... dzisiaj więc kilka eksperymentów z tą techniką i z Majką ;)

Experiments with multi exposure - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.
Experiments with multi exposure - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.

Experiments with multi exposure - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.
Experiments with multi exposure - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.

Experiments with multi exposure - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.
Experiments with multi exposure - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.