Tuesday, 1 October 2013

People I met - Maja

Lokalizacja: Katowice, Polska
People I met - Maja

Osoby, które spotkałem - Maja

People I met - Maja - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.
People I met - Maja - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.