Tuesday, 26 November 2013

Katowice - Światowid neon

Lokalizacja: Katowice, Polska
Katowice - Światowid neon - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.
Katowice - Światowid neon - Copyright © 2013 Marcin Michalak Photography.