Wednesday, 2 April 2014

Agata, three black and white shots

Lokalizacja: Katowice, Polska

Agata - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.
Agata - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.

Agata - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.
Agata - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.

Agata - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.
Agata - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.