Wednesday, 13 August 2014

Watching Araki

Lokalizacja: Bogucice, Katowice, Polska

Watching Araki - Taken by Weronika
Watching Araki - Taken by Weronika

Watching Araki - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.
Watching Araki - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.

Watching Araki - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.
Watching Araki - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.

Watching Araki - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.
Watching Araki - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.

Watching Araki - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.
Watching Araki - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.

Watching Araki - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.
Watching Araki - Copyright © 2014 Marcin Michalak Photography.